વોટ્સએપ ગ્રુપમાં જોડાઓ ક્લિક કરો

BSF Recruitment 2024: Recruitment to the Border Security Force, BSF ભરતી 2024

BSF Recruitment 2024: બોર્ડર સિક્યોરિટી ફોર્સ (BSF) એ ગ્રુપ B અને ગ્રુપ C હેઠળ વિવિધ જગ્યાઓ પર ભરતી માટે અરજી પ્રક્રિયા શરૂ કરી છે. કોઈપણ ઉમેદવાર જે બીએસએફમાં જોડાવા માંગે છે તે આ ભરતી માટે ઓનલાઈન માધ્યમથી અરજી કરી શકે છે. અરજી ફોર્મ ભરવાની છેલ્લી તારીખ 17 જૂન, 2024 નક્કી કરવામાં આવી છે.

Border Security Force has notified 140+ Border Security Force Vacancies for Group A, B and C Posts. Officials have announced that young candidates with consistent academic record can apply online for Border Security Force Recruitment 2024.

BSF Recruitment 2024

OrganizationBorder Security Force (BSF)
Post NameGroup A, B, C Various Posts
Vacancies141
Last Date17/06/2024
Websitehttps://rectt.bsf.gov.in/

Vacancy Details

Post NameVacancy
SI (Staff Nurse)14
ASI (Lab Tech)38
ASI (Physio)47
Other42

BSF ભરતી 2024

આ ભરતી દ્વારા કુલ 141 ખાલી જગ્યાઓ પર નિમણૂકો કરવામાં આવશે. આમાંથી, ગ્રુપ B હેઠળ, 14 જગ્યાઓ SI (સ્ટાફ નર્સ), 3 જગ્યાઓ SI (વ્હીકલ મિકેનિક) માટે, 2 જગ્યાઓ ઈન્સ્પેક્ટર (ગ્રંથપાલ) માટે અનામત છે. આ ઉપરાંત, ગ્રુપ સી હેઠળ પેરા મેડિકલ સ્ટાફ માટે 75 જગ્યાઓ, એસએમટી વર્કશોપ માટે 34 જગ્યાઓ, વેટરનરી સ્ટાફ માટે 3 જગ્યાઓ અનામત છે. ભરતી સંબંધિત વિગતવાર વિગતો માટે, ઉમેદવારો સત્તાવાર સૂચના જોઈ શકે છે.

How to Apply for the BSF?

  • It is required to visit the department’s official website i.e. rectt.bsf.gov.in.
  • Go to the “Candidate Login” section and click the “New Registration” tab.
  • To generate OTP, the candidates have to fill in their name, mobile number and email ID.
  • After verifying the OTP, candidates have to fill in the address and qualification details.
  • Now, upload the scanned copies of the required documents.
  • Check all details are accurate or complete.
  • After ensuring the details, pay the registration fee and submit the application forms.
  • The registration will be completed.
  • Take a printout of the registration forms for further selection processing.

Job AdvertisementClick Here
Apply OnlineClick Here

Leave a Comment