વોટ્સએપ ગ્રુપમાં જોડાઓ ક્લિક કરો

G3q Quiz Registration 2022 | Gujarat Gyan Guru Quiz Competition Link g3q.co.in ગુજરાત જ્ઞાનગુરુ ક્વિઝ સ્પર્ધા 2022 | ગુજરાત જ્ઞાન ગુરુ ક્વિઝ 2022

Gujarat Gyan Guru Quiz Certificate G3Q Quiz Certificate Online @g3q.co.in ગુજરાત જ્ઞાન ગુરુ ક્વિઝ 2022 ગુજરાત જ્ઞાનગુરુ ક્વિઝ સ્પર્ધા 2022 The government of Gujarat will be announced and release the notification for the Gujarat Gyan Guru quiz competition 2022. G3q Quiz Registration 2022 G3q Quiz Login 2022

Gujarat Gyan Guru Quiz Competition Link g3q.co.in

The announcement will be made by the honourable minister of the science and technology department Shri JituBhai Vaghani. The quiz competition registration will be started on the official website of Gujarat Gyan Guru quiz 2022. More than 25 lakhs students will participate in this quiz competition. Applicants who have studied above 9th class whether student or non-student will fill-up the online registration form for Gujarat online quiz competition 2022. In the given below article we are providing complete information regarding the Gujarat Gyan Guru quiz competition 2022.

Gujarat Gyan Guru Quiz Certificate

G3q Quiz Registration 2022 Details

Name of Quiz CompetitionGujarat Gyan Guru Quiz
Launched ByHonourable Minister of the science and technology department Shri JituBhai Vaghani
Competition Comes UnderEducation Department Of Gujarat
Year2022
Mode of RegisterOnline Mode
Eligible StudentAbove 9th Standard (Shool and Non-School Both)
Name of ArticleG3q Quiz Registration 2022 | Gujarat Gyan Guru Quiz Competition Link g3q.co.in
CategoryApply Online
Prize Up to1.60 crore
Official Websiteg3q.org

Gujarat Gyan Guru Quiz Competition Registration 2022

How to Registration Gujarat Gyan Guru Quiz competition 2022 | What is Gujarat Gyan Guru Quiz Competition? | Gujarat Gyan Guru Quiz has been organized in such a way that more than 3 lakh students can participate in this quiz. In the first phase online quiz will be held at taluka–municipality / ward level, in the second phase at district-municipal level and in the third and final phase offline quiz will be held at state level.

G3q Quiz Registration 2022

All those above class 9, whether student or non-student, can participate in this quiz.

The state level winners will be taken to pilgrim places, tourist places, industrial units and development works. The State level quiz will be held in offline mode in a grand manner. The quiz competition will be named as ‘Gujarat Gyan Guru Quiz’. It will be launched by Chief Minister Bhupendra Patel from Science City in Ahmedabad on July 7.

g3q.co.in Registration 2022

g3q.co.in Registration 2022 : The official administration of the Gujarat education board will be announced for the g3q quiz competition 2022. Recently the official administration of the education board will be conducted the Gujarat steam quiz competition 2022 successfully.

Now the education department will come back again with the new quiz competition. In the Gujarat Gyan Guru quiz competition, the winner students will get up to the price of rupees 1.60 crore. The total boot price in the study tour will also be awarded up to rupees 25 crore.

Now all the applicants who are interested and want to participate in the Gujarat Gyan Guru quiz competition 2022 cancel their online registration form from the direct link given below. The first face of the Gujarat Gyan Guru quiz competition will be conducted at the taluka municipality ward level.

The second space will be conducted at the district municipal level and the final phase offline quiz will be conducted at the state level. Through this article, we are providing complete information regarding the Gujarat Gyan Guru quiz 2022. And more information such as how to apply online, Important Dates, Helpline Details, Etc will also be mentioned in the below page.

The timing of the quiz per participant would be 20 minutes. The participants will get digital books online for guidance. Every week, ten winners will be declared at taluka, ward, school, college levels.

g3q Quiz Registration 2022 Important Date:

 • Announcement Date of Gujarat Gyan Guru Quiz Competition 2022: 07-July-2022
 • Starting Date Of G3q Quiz Registration 2022: 07-July-2022
 • Final Date of Gujarat Gyan Guru Quiz Competition: Updated Soon
 • Conducting date of Phase 1: Updated Soon

ગુજરાત જ્ઞાનગુરુ ક્વિઝ સ્પર્ધા 2022 – G3Q ક્વિઝ નોંધણી 2022:

ગુજરાતના શિક્ષણ વિભાગે 9મા ધોરણના ઉપરના તમામ શાળાના વિદ્યાર્થીઓ માટે નવી ક્વિઝ સ્પર્ધાની જાહેરાત કરી છે. આ સ્પર્ધાની જાહેરાત મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ દ્વારા 7 જુલાઈ 2022ના રોજ કરવામાં આવી હતી. થોડી સ્પર્ધા કરો,

તે ગુજરાતના શિક્ષણ વિભાગની અંદર કરવામાં આવી રહી છે. આ ક્વિઝ સ્પર્ધામાં ભાગ લેનાર તમામ વિદ્યાર્થીઓ 60 કરોડ સુધીનો 1 પોઈન્ટ જીતી શકે છે. શિક્ષણ વિભાગે આ સ્પર્ધાનું બજેટ ₹25,000,000 સુધીનું નક્કી કર્યું છે, જેમાં તમામ કિંમતો અને અભ્યાસ પ્રવાસો પણ ઉપલબ્ધ છે. ગુજરાત જ્ઞાન ગુરુ ક્વિઝ સ્પર્ધામાં ઓનલાઈન રજીસ્ટ્રેશન કરાવવા માંગતા તમામ ઉમેદવારો નીચે આપેલા લેખ દ્વારા ઓનલાઈન અરજી કરી શકે છે. અને અન્ય ઘણી પ્રકારની માહિતી જેમ કે પાત્રતા માપદંડની મહત્વની તારીખો અને વધુ માહિતીનો અમે નીચેના લેખમાં ઉલ્લેખ કર્યો છે, નીચે આપેલ લેખ વાંચવાનું ભૂલશો નહીં.

Prize and Rewards of Gujarat Gyan Guru Quiz Competition g3q.co.in

Every week 252 taluka-municipality wise and 170 ward wise winners will get Rs. 1.60 crore prizes. In 15 weeks, total Rs. 25 crore worth prizes and study tour will be awarded.

g3q Quiz Registration 2022 Important Document:

 • Aadhar Card
 • Studnet ID
 • Education Marksheet
 • 8th Standard Pass Marksheet
 • Address Proof
 • Age Proof
 • Date of Birth Certificate
 • Passport Size Photograph

How to Registration Gujarat Gyan Guru Quiz competition 2022 | g3q Quiz Registration 2022

The quiz will be announced on July 07, 2022. It will be launched by Honorable Chief Minister Gujarat Sh. Bhupendra Patel From Science City Ahmedabad on July 2022.

 • First Of all the applicants will have to go to the official website of Gujarat Gyan Guru Quiz via @ g3q.org
 • Now on the homepage of the official website click on the suitable link for G3q Quiz Registration 2022.
 • After that on the appearing window fill the form with all the correct information.
 • Now verify your mobile number through the OTP process.
 • And after all that attach all the required documents and you successfully Register.

Gujarat Gyan Guru Quiz Registration 2022Click Here
G3q Quiz Registration 2022 LinkClick Here
Technicalhelps HomepageClick Here
Follow Us Google NewsClick Here

G3q Quiz Registration 2022 Gujarat Gyan Guru Quiz Competition Link g3q.co.in ગુજરાત જ્ઞાનગુરુ ક્વિઝ સ્પર્ધા 2022
G3q Quiz Registration 2022 Gujarat Gyan Guru Quiz Competition Link g3q.co.in ગુજરાત જ્ઞાનગુરુ ક્વિઝ સ્પર્ધા 2022

Leave a Comment