વોટ્સએપ ગ્રુપમાં જોડાઓ ક્લિક કરો

Best Gujarati Shayari Quotes Sms Photos Download

 Best Gujarati Shayari Sms Photos Download

Best Gujarati shayari
 
કેટલાક સુખોનો
અહેસાસ એટલા માટે નથી થતો
કારણકે એ મફત માં મળતા હોય છે
 

 

 Gujarati Shayari Photo

 

 

 

 કલ્પના સુંદર હોય છે

પણ જીવી શકાતી નથી

વાસ્તવિકતા કડવી હોય છે

પણ મારી શકાતી નથી

 

New Gujarati Love Shayari Photo Download

Gujarati shayari collection

 

ચાલ ને એક નવી શરુઆત કરીયે

વોટ્સએપ એફ બી મા ઘણુ જીવ્યા

ચાલ પેહલા ની જેમ ગલી ના નાકે

ફરી મુલાકાત કરીયે

 

Best Gujarati Shayari Photo

 

 

Gujarati Love Shayari For Girlfriend

 

 

મંજીલૅ પહૉચતાં

ઍટલું સમજાય ઞયું

જૅ બચાવવાનું હતુ

ઍ જ ખરચાઇ ઞયું

 

 

 

Gujarati Love Shayari For Girlfriend

 

 

Gujarati Love Shayari For Girlfriend
 
 
ટેરવે થી ઝુલ્ફો ને હટાવી
નયન મીચી જાય છે
તારા એજ ચિત્રમાં
મારો પ્રણય વીતી જાય છે
 
 
 

Best Gujarati Shayari Sms Photos Download

નયનને બંધ રાખીને મેં તો તમને જોયા છે નયનને બંધ રાખીને મેં તો તમને જોયા છે આવી રીતે લગન કરીને બિચારા કેટલાય રોયા છે

નયનને બંધ રાખીને

મેં તો તમને જોયા છે

નયનને બંધ રાખીને

મેં તો તમને જોયા છે

આવી રીતે લગન કરીને

બિચારા કેટલાય રોયા છે

 

Gujarati Sad Shayari In Gujarati Font

 
Sad shayari
 
તું નીચે પડી તો જો
કોઈ નહિ આવે તને ઉપાડવા
જરા તું ઉડી તો જો
બધા આવશે તને પછાડવા
 
 

Gujarati Shayari Sms Photos Download

 

  ભુલીજા તારા ભુતકાળ ને

એ તો માત્ર પવન ની લહેર હતી

સંભાળ તારા ભવિષ્ય ને

તોફાન તો હજું બાકી છે

 

 

Leave a Comment