Gujarat Junior Clerk exam: ગુજરાતભરમાં 3000 કેન્દ્રો પર જુનિયર ક્લાર્ક પરીક્ષાનું આયોજન, 1181 જગ્યા માટે 9 લાખ ઉમેદવારો પરીક્ષા આપશે

Gujarat Junior Clerk exam: ગુજરાતભરમાં 3000 કેન્દ્રો પર જુનિયર ક્લાર્ક પરીક્ષાનું આયોજન, 1181 જગ્યા માટે 9 લાખ ઉમેદવારો પરીક્ષા આપશે

Gujarat Junior Clerk Exam: 1181 જગ્યા માટે 9 લાખ ઉમેદવારો જુનિયર ક્લાર્કની પરીક્ષા આપશે, પરીક્ષાના …

Read more

GPSSB Junior Clerk: જૂના પેપર 2013 થી 2017, જુનિયર ક્લાર્ક લેવાનાર પરીક્ષા માટે ઉપયોગી [Free]

GPSSB Junior Clerk જૂના પેપર 2013 થી 2017, જુનિયર ક્લાર્ક લેવાનાર પરીક્ષા માટે ઉપયોગી

GPSSB Junior Clerk: જુનિયર ક્લાર્ક લેવાનાર પરીક્ષા માટે ઉપયોગી ગુજરાત પંચાયત સેવા પસંદગી બોર્ડ જુનિયર …

Read more