ધોરણ 10 પરિણામ 2023: ધોરણ 10 રિઝલ્ટ બાબત મહત્વપૂર્ણ સમાચાર

GSEB SSC 10th Result 2023

ધોરણ 10 પરિણામ 2023: ગુજરાત માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડ (GSEB) 24 મે, 2023 ના રોજ GSEB ધોરણ 10 નું પરિણામ 2023 જાહેર કરવા માટે તૈયાર છે. પરિણામ બોર્ડની સત્તાવાર વેબસાઇટ, gseb.org પર ઉપલબ્ધ થશે. કુલ 7,72,771 વિદ્યાર્થીઓએ GSEB વર્ગ 10 ની પરીક્ષા 2023 માટે નોંધણી કરાવી હતી, જે 14 માર્ચથી 28 માર્ચ, 2023 … Read more