ઉત્તરાયણ એટલે શું ? ઉત્તરાયણ વિષે જાણવા જેવું

ઉત્તરાયણ એટલે શું ઉત્તરાયણ વિષે જાણવા જેવું

ઉત્તરાયણ એટલે શું ? :- હિંદુ જ્યોતિષ અને ખગોળશાસ્ત્રમાં, ઉત્તરાયણને ધાર્મિક વિધિઓ અને ધાર્મિક વિધિઓ માટે શુભ સમય માનવામાં આવે છે. આ માન્યતાનું મૂળ સૂર્ય અને તારાઓની હિલચાલની પ્રાચીન ભારતીય સમજમાં છે, જેને કુદરતી વિશ્વ અને માનવીય બાબતો પર ઊંડો પ્રભાવ હોવાનું જોવામાં આવ્યું હતું. ઉત્તરાયણ એટલે શું ? ઉત્તરાયણના સમયગાળા દરમિયાન, સૂર્ય ઉત્તર તરફ … Read more