શું તમે વર્ષ 2023 માં સરકારી નોકરી શોધી રહ્યા છો? અહીં તમારા માટે કેટલાક સારા સમાચાર છે!

એમ્પ્લોઈઝ પ્રોવિડન્ટ ફંડ ઓર્ગેનાઈઝેશને વર્ષ 2023 માટે એક વિશાળ ભરતી ડ્રાઈવની જાહેરાત કરી છે.

ભરતી સૂચના સામાજિક સુરક્ષા સહાયક (SSA) અને સ્ટેનોગ્રાફરની જગ્યાઓ માટે કુલ 2859 ખાલી જગ્યાઓની જાહેરાત કરે છે.

 નોકરી માટે ઉમેદવારો પાસે સ્નાતકની ડિગ્રી અને SSA પોસ્ટ માટે 40 શબ્દો પ્રતિ મિનિટની ટાઈપિંગ ઝડપ હોવી જરૂરી છે,

જ્યારે સ્ટેનોગ્રાફર પોસ્ટ માટે, ઉમેદવારો પાસે સ્નાતકની ડિગ્રી અને 80 શબ્દો પ્રતિ મિનિટની ટાઈપિંગ ઝડપ હોવી જોઈએ.

અરજી ફોર્મ ભરવાની છેલ્લી તારીખ 26 એપ્રિલ 2023 છે. રસ ધરાવતા ઉમેદવારો અરજી ફોર્મ ઓનલાઈન ભરવા માટે EPFO વેબસાઈટની મુલાકાત લઈ શકે છે.

વધુ માહિતી અને અરજી કેવી રીતે કરવી તમામ માહિતી માટે નીચે વધુ વાંચો પર ક્લિક કરી સંપૂર્ણ માહિતી મેળવો.