ઉંદર રાજાને
ટચ કરીને જુઓ !
👇👇👇

Thakor Shailesh R

"🪔 ગણેશ ચતુર્થીની હાર્દિક શુભેચ્છા 🪔 ગણપતિ ગજાનંદ તમને તથા તમારા પરિવાર ને સુરક્ષિત રાખે એવી ખરા દિલ થી પ્રાર્થના...🙏"
“ Thakor Shailesh R આપને તથા આપના પરીવાર ને મારા તથા મારા પરીવાર તરફથી ગણેશ ચતુર્થી ની હાર્દિ શુભકામન”